Voor kinderen

Wanneer je je als ouder zorgen maakt over je kind kan je bij ons terecht. Om je kind te helpen, hebben we jou nodig. Altijd plannen we een eerste gesprek in om te luisteren naar je zorg. Daarna schatten we samen in wat er nodig is: ouderbegeleiding, gezinstherapie of individuele speltherapie.

Speltherapie is een vorm van hulpverlening specifiek voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, waarbij spel gebruikt wordt als therapeutisch middel. Kinderen hebben niet altijd de woorden om gevoelens, ervaringen en gedachten een plaats te geven. Spelen is de taal van kinderen en hun manier om de wereld te ontdekken. In speltherapie krijgen kinderen de gelegenheid om al spelend hun belevingen te uiten, af te rekenen met gebeurtenissen die hen boos, angstig of verdrietig maken en te oefenen met nieuwe vormen van gedrag. Kinderen kunnen zo moeilijke gebeurtenissen verwerken, tot rust te komen en emotioneel en cognitief vooruit gaan.

Onze spelkamer is een veilige plaats waar we materiaal aanbieden zodat je kind tot expressie en experiment kan komen: verkleedkleren, poppenhuis, dieren, bouwmateriaal, knutselmateriaal, zandbak, snoezelhoek, en andere speltherapeutische middelen. Wij steunen je kind, volgen je kind en verwoorden wat er gebeurt zodat je kind meer inzicht krijgt in de situatie en in zichzelf.

Bij welke vragen?

Speltherapie werkt voor kinderen met problemen op sociaal-emotioneel vlak: pestproblematiek, verlegen, teruggetrokken of agressief gedrag, spanningen, slaapproblemen, faalangst, rouwverwerking, echtscheiding en andere vragen. Ook kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking, hoog-gevoeligheid, hoogbegaafdheid kunnen evolueren door speltherapie.

Duur van de hulp

Speltherapie vindt in eerste instantie wekelijks of tweewekelijks plaats. Na een aantal sessies doen we steeds een oudergesprek. In overleg met jullie,  werken we zoveel mogelijk samen met andere betrokkenen die je kind kennen: school, centrum voor leerlingenbegeleiding, huisarts, logopedist, kinesist, pleegzorgdienst of andere diensten. De duur van de therapie varieert naargelang de leeftijd van je kind, de zorgen rond je kind en hoe lang deze er al zijn.