Wat is een belevingsonderzoek?

voor kinderen en jongeren

Een belevingsonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin we de beleving van je kind (gedachten, gevoelens, ervaringen, herinneringen,…) in beeld brengen. Dit kan zowel voor kinderen als voor jongeren aangevraagd worden. Hierna spreken we steeds over je kind. We werken nooit alleen met je kind, vaak nodigen we jou als ouder of andere vertrouwenspersonen mee uit.

Hoe voelt je kind zich? Waar is je kind mee bezig? Hoe gaat je kind om met emotionele gebeurtenissen en spanningen? Met gevoelens van verdriet, boosheid, angst? Hoe gaat je kind om met positieve gevoelens vb hoe maakt je kind plezier? Hoe ervaart je kind jullie gezin, zijn school, zijn omgeving….Dit zijn enkele vragen waarop we tijdens het onderzoek een antwoord geven.  Naargelang de leeftijd van je kind, gebruiken we tekeningen, opdrachtjes (spel)observaties, psychologische vragenlijsten,  … Zo komen we in contact met  onderliggende verlangens, fantasieën, gevoelens & spanningen van je kind en zien we hoe je kind hiermee omgaat.

Een belevingsonderzoek helpt je om het gedrag van je kind beter te begrijpen en de juiste aanpak te vinden. De resultaten van het onderzoek brengen we steeds in verband met de ontwikkelingsfase van je kind en zijn ruimere context.

Bij welke vragen?

Een belevingsonderzoek kan aangewezen zijn als je je zorgen maakt over hoe je kind zich voelt en als je volgende zaken opmerkt:

  • Gedragsproblemen (terugtrekken, agressie, opstandig,..)
  • Vastzitten of achterblijven in de ontwikkeling
  • Depressieve stemming
  • Angsten
  • Eet -en slaapproblemen
  • Zindelijkheidsproblemen (bedplassen, enuresis, encopresis)
  • Aandacht – en concentratieproblemen
  • Sociale problemen

Duur van het onderzoek

Afhankelijk van je vragen tijdens het verkennend gesprek, kan het onderzoek variëren tussen 2 à 4 sessies. Belevingsonderzoek kan op zichzelf bestaan, er volgt niet noodzakelijk altijd verdere begeleiding of therapie.

Adviesgesprek na het onderzoek

Tijdens de nabespreking staan we stil bij de thema’s die je kind aanbracht. We kijken naar wat je kind toonde en of dit overeenkomt met zijn leeftijd/ontwikkelingsfase? Hoe sterk is je kind op vlak van taal, motoriek, erkennen van gevoelens, omgaan met moeilijke zaken? Hoe functioneert je kind relationeel: zijn plaats in het gezin, op school, binnen de ruimere familie-en vriendenkring? Hoe kijkt je kind naar andere kinderen of volwassenen? Samen met zijn voorgeschiedenis, zijn huidige ontwikkeling en zijn ruimere context wordt een advies geformuleerd. Mogelijks kunnen jullie allen verder na het adviesgesprek. Afhankelijk van hoe lang de problemen er al zijn, de hoeveelheid aan problemen, de sterktes en kwetsbaarheden van je kind en de context kan ook een therapie of begeleiding voorgesteld worden.