Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is kortdurende hulp met als doel inzicht te verwerven in het gedrag van je kind, je ouderrol en de opvoeding.

Als ouder heb je altijd vragen en twijfels over de opvoeding van je kind! Iedereen twijfelt wel eens, maar misschien raak je er alleen (of met de steun van je partner, familie of vrienden) niet uit en blijf je er toch mee zitten. Een paar gesprekken kunnen je wellicht al verder helpen. Je bent geen ouder, je ‘wordt’ ouder en je evolueert hier steeds in. Je leert je kind kennen, je leert jezelf als ouder kennen.

We zoeken samen naar oplossingen voor de problemen die zich voordoen. Oplossingen die voor alle partijen haalbaar zijn. Na afloop heb je als ouders meer inzicht in de problemen van je kind en heb je meer inzicht in hoe je met het gedrag van je kind kunnen omgaan. Hierdoor neemt de kans op een positieve ontwikkeling van je kind toe, en is er meer ruimte voor een positieve relatie tussen jullie allen.

Bij welke vragen?

Bij vragen over het gedrag of de opvoeding van je kind, over jouw eigen ouderrol, over hoe je best met je kind kunt omgaan…