Wat is een persoonlijkheidsonderzoek?

Voor volwassenen

Een persoonlijkheidsonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin we je persoonlijk functioneren in kaart brengen. Dit kan aangevraagd worden voor volwassenen. Soms nodigen we vertrouwenspersonen mee uit indien aangewezen. Een persoonlijkheidsonderzoek kan een verlengstuk zijn van je consultatie bij een arts/psychiater. Enkel de arts/psychiater kan een diagnose stellen. Wij maken een diagnostische overweging.

Hoe voel jij je? Welke kenmerken typeren jou?  Hoe ga je om met emotionele gebeurtenissen en spanningen? Hoe reageer je bij stress? Hoe functioneer je in relaties met andere mensen? Is er sprake van een bepaalde symptomatologie? Een bepaald patroon in je functioneren, in je gedrag? Moeten we een diagnostische overweging maken? Is er sprake van een bepaalde stoornis, een ziektebeeld? Hoe ervaar je anderen,  je gezin, je werkomgeving, je school? Dit zijn enkele vragen waarop we tijdens het onderzoek een antwoord geven.  Naargelang jouw leeftijd en jouw zorg, kijken we welke persoonlijkheidsvragenlijsten we gebruiken. We observeren jou ook en nemen een klinisch interview af waarin we luisteren naar je motivatie, je doelstelling, de vraag van je arts/psychiater enz.

Een persoonlijkheidsonderzoek helpt je om je eigen gedrag beter te begrijpen, meer te weten te komen over jezelf en waar nodig de juiste aanpak te vinden. De resultaten van het onderzoek brengen we steeds in verband met jouw leeftijd en jouw ruimere context waarin je leeft.

Bij welke vragen?

Een persoonlijkheidsonderzoek kan aangewezen zijn als je je zorgen maakt over volgende zaken:

  • je eigen gedrag (terugtrekken, opstandig, bepaalde patronen van reageren)
  • depressieve stemming
  • angsten
  • slaapproblemen
  • piekeren, omgaan met stress
  • relationele, sociale problemen (omgaan met anderen)

Duur van het onderzoek

Op jouw vraag (en/of die van de verwijzer) of indien uit het kennismakingsgesprek blijkt dat dit onderzoek aangewezen is, adviseren we een persoonlijkheidsonderzoek. Afhankelijk van je vraag kan het onderzoek variëren tussen 1 à 3 uren of kan het verspreid worden over verschillende testmomenten. Persoonlijkheidsonderzoek kan op zichzelf bestaan, er volgt niet noodzakelijk altijd verdere begeleiding of therapie.

Adviesgesprek na het onderzoek

De testen worden gescoord, verwerkt en een verslag wordt opgemaakt met alle relevante informatie. Tijdens de nabespreking staan we stil bij het persoonlijkheidsprofiel dat naar voor komt. We kijken naar de resultaten, naar de beschrijvingen en of dit overeenkomt met hoe jij jezelf ervaart? Rekening houdend met je voorgeschiedenis en je huidig functioneren binnen jouw ruimere context (gezin, werk, school) wordt een advies geformuleerd. Mogelijks kan je verder na het adviesgesprek, met heel wat meer zelfkennis. Afhankelijk van hoe lang je zorgen over je functioneren er al zijn en wat er uit het onderzoek naar voor komt, kan ook een individuele therapie of kortdurende begeleiding voorgesteld worden. Of in samenspraak met je verwijzende arts/psychiater kan een medicamenteuze ondersteuning aangeboden worden (waar de arts een diagnose stelt).