Voor jongeren 

Heb je soms het gevoel dat je er helemaal alleen voor staat? Dat niemand je begrijpt. Je hebt geen plezier meer in dingen of krijgt problemen op school. Je voelt je boos, teleurgesteld of verdrietig. Je hebt een rotgevoel dat iedere keer weer terugkomt, terwijl je dat eigenlijk niet wilt. Er kunnen ook gebeurtenissen of problemen zijn die ervoor zorgen dat je vastloopt in je dagelijkse leven. Soms weet je diep van binnen wel hoe dat komt, maar kom je er zelf niet uit.

Voor ouders van een jongere

Als ouder merk je aan je (puber)zoon of -dochter dat hij of zij niet lekker ‘in zijn vel zit’. Sommige problemen zijn er precies al langer, andere problemen zijn nieuw. Het ene moment heb je een goed contact met je zoon of dochter en vervolgens kunnen er weer periodes zijn dat je het contact helemaal verliest. Je weet niet meer wat je kan doen. Je zoon of dochter begrijpt je niet, jij hem/haar ook niet meer.

Therapie voor jongeren  is een vorm van gesprekstherapie bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen (studerend of werkend) in de leeftijdscategorie van 12 tot 25 jaar. Ook onze jongerentherapeuten gebruiken een integratieve benadering van de psychotherapie. Dat betekent dat de jongerentherapeut niet vanuit één specifiek, maar wel vanuit verschillende psychotherapeutische kaders handelt. Als jongere sta je centraal, er is aandacht voor jou als persoon binnen jouw omgeving.

Bij welke vragen?

Bij vragen rond: faalangst, onzekerheid of een gebrek aan zelfvertrouwen – somberheid, angst of verdriet, voortdurend piekeren – moeilijkheden op school of met vrienden- echtscheiding- verlies van een belangrijk persoon – gedragsproblemen – vermoeidheid, slaapproblemen of andere lichamelijke klachten – het verwerken van traumatische gebeurtenissen – leren omgaan met AD(H)D of andere stoornissen

Verloop van de therapie?

Altijd wordt er eerst een kennismakingsgesprek gepland. Vervolgens kan het zijn dat je je therapeut wekelijks of tweewekelijks ziet. Je therapeut is er om naar jou te luisteren, je te ondersteunen en met je mee te kijken naar waar je mee zit. Wie ben je? Wat maakt dat je met die problemen zit? Wat zijn jouw sterkten en valkuilen? Hoe is je probleem ontstaan? Wat heb je nodig om een stap te zetten in de voor jou goede richting? Je therapeut denkt mee, geeft soms uitleg over wat ‘normaal ‘ is en wat jij kunt doen als je in een bijzondere situatie terecht bent gekomen. Op regelmatige basis kijken jullie samen hoe de therapie verloopt en of het helpend is. Het is de bedoeling dat jij daarna weer verder kunt.

Voor de ouders

Soms kunnen gebeurtenissen of gevoelens zo heftig zijn, dat je puber er alleen niet meer uitkomt. Als ouder voel je je machteloos, want je ziet dat je zoon of dochter vastloopt in zijn dagelijks leven. Naast een individuele jongerentherapie, kan er ouderbegeleiding aangeboden worden of kunnen gezinsgesprekken zinvol zijn (bij een collega therapeut). Dit vertrekkend vanuit de jongere, alles in overleg en met zijn/haar goedkeuring. Zo blijft de therapeutische vertrouwensrelatie gegarandeerd.

Hoe maak ik een afspraak? 

Jij kan zelf contact opnemen. Ook kunnen ouders en hulpverleners, contact zoeken met een jongerentherapeut. Dit alles om ervoor te zorgen dat jij zo goed mogelijk wordt geholpen. Alles gaat altijd in overleg met jou. Jijzelf of één van je ouders of hulpverleners, kunnen via mail of telefoon een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Je mag gezamenlijk komen of apart. Die keuze is aan jou. Als het moeilijk wordt kan je ook even niks zeggen of terug gaan naar de wachtzaal. Alles is mogelijk. Tijdens dit gesprek bespreken we je vragen en je verwachtingen. Daarnaast leggen we onze werkwijze uit en zien we of we tot verdere afspraken kunnen komen.

Bij wie?

Collega’s van het kinder- en jongerenteam helpen je graag verder.