Wat is een aandacht- en concentratie onderzoek?

Voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Een aandacht- en concentratie onderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin de aandacht en concentratie worden gemeten. Dit kan zowel voor kinderen, jongeren als voor volwassenen aangevraagd worden. Aandacht- en concentratieproblemen behoren tot de meest genoemde problemen (denk aan ‘AD(H)D’) op school bij kinderen maar ook bij studenten en werkende volwassenen. Hierna spreken we steeds over ‘jou of je’.  Een aandacht-en concentratie onderzoek kan op jouw vraag, op vraag van je ouders, van school, voor het werk, voor de logopedist, voor je arts/specialist,… uitgevoerd worden.

Er zijn veel psychologische testen die mogelijke problemen met aandacht en concentratie onderzoeken, zoals de Bourdon-Vos test, de TEA-Ch en de D2 test. Aandacht en concentratie vormen de basis van vele cognitieve en neuropsychologische functies. Om optimaal van je leeromgeving te kunnen profiteren moet er niet alleen een voldoende en interessant aanbod van stimuli zijn, je moet je aandacht er ook op richten. Aandacht- en concentratieproblemen zijn het meest gekend onder de noemer AD(H)D (attention deficit hyperactivity disorder), hoewel aandachtsproblemen zich bij tal van psychische stoornissen voor kunnen doen.

Concentratie geeft aan hoe lang en hoe intensief je je aandacht op iets kan vestigen. Bij concentratie wordt een relatie gelegd tussen de aandacht en de leerstof. Je wilt bepaalde leerstof tot jou nemen en daarvoor moet je wel je aandacht op die leerstof richten en vasthouden tot je die leerstof opneemt. Wanneer je een taak moet uitvoeren, moet je je concentreren op die taak. Voor elke taak heb je een ander soort concentratie nodig. Al naar gelang de eisen van de taak, schakel je normaal vanzelf over op de goede vorm van concentratie.

Bij welke vragen?

Als je zelf of als ouder of als leerkracht,…aandachtsproblemen opmerkt, gaat er vaak vanalles door je hoofd:

  • Hoe kan ik de aandachtsproblemen verhelpen?
  • Moet er niet gewoon wat meer inspanning zijn?
  • Wat zijn de capaciteiten van dit kind/deze jongere op vlak van aandacht/concentratie?
  • Waardoor worden de aandachtsproblemen  veroorzaakt?
  • Zijn eventuele aandachtsmoeilijkheden te verklaren vanuit een concentratiestoornis of ligt er een andere oorzaak aan de basis (stress, angst, overbevraging,…)?
  • Is er sprake van een stoornis, van ADD of AD(H)D?

Duur van het onderzoek

Indien uit het verkennend gesprek (en/of bijkomende doorverwijsbrief) blijkt dat dit soort onderzoek aangewezen is, voeren we een aandacht-en concentratie onderzoek uit. De duur van het onderzoek varieert van 1 tot 2 uur. Het onderzoek wordt individueel afgenomen, meestal ‘s morgens. Zodat je op tijd en fris uitgerust aan het onderzoek kunt beginnen. Ga de dag ervoor op tijd naar bed, zonder alcohol en andere (genees)middelen te gebruiken. Wanneer je slecht hebt geslapen of je je niet lekker voelt, meld je dit vooraf best aan je testleider. In overleg kan dan eventueel besloten worden het onderzoek uit te stellen. Bij heel jonge kinderen kan het onderzoek indien nodig opgesplitst worden.

Aandacht-en concentratie onderzoek kan op zichzelf bestaan, er volgt niet noodzakelijk altijd verdere begeleiding of therapie.

Adviesgesprek na het onderzoek

De resultaten van de test worden verwerkt, geanalyseerd en brengen we steeds in verband met jouw leeftijd/ontwikkelingsfase en  je ruimere context (school of werksituatie). Een goed afgenomen test en een degelijke rapportering ervan (scores subtesten, houding), geeft je veel meer informatie dan een aandacht- en concentratie cijfer. We kijken ook echt naar de manier waarop je de resultaten hebt behaald. Hoe ben je gestart? Hoe werkte je verder? Hoe reageerde je op fouten? Hier kan je mee verder. De uitslag van het aandacht-en concentratie onderzoek staat niet op zichzelf. Factoren als je motivatie,  eventuele vermoeidheid of medicatiegebruik spelen ook een belangrijke rol. Hoe je het best met je aandacht- en concentratieproblemen om kunt gaan is sterk afhankelijk van de oorzaak van je aandachtsproblemen. Indien nodig en in overleg kan er ook doorverwezen worden naar artsen voor medicatie, gespecialiseerde centra, … en worden de resultaten met jouw toestemming doorgestuurd.