Studentenbegeleiding

Als student wil je je diploma behalen. Het kan zijn dat je piekert, worstelt met bepaalde zaken die het je moeilijk maken om te studeren. Neem contact op en praat erover, het kan je terug vooruit helpen. Zodat je je ten volle op je studie kunt richten.

Iedereen met zorgen tijdens of in verband met zijn of haar studies, kan contact opnemen.

Hieronder staat nog wat extra informatie voor de studenten die naar ons werden doorverwezen.

Samenwerking hoge scholen: HoGent, Artevelde, Odisee

Voor studenten, begeleiding, onderzoek of therapie

  • Wij maken sinds 2008 deel uit van het netwerk van HoGent. Sinds een aantal jaren ook van de hoge scholen : Artevelde en Odisee. Allen bieden psychosociale hulpverlening bij sociale, relationele en emotionele vragen, zij bieden zelf geen therapie aan maar doen beroep op een netwerk van zelfstandig psychologen.
  • Wij bieden kortdurende begeleiding, meer langdurige psychotherapie, neuropsychologisch onderzoek, of medicamenteuze ondersteuning aan, indien je omwille van psychische problemen gehinderd wordt tijdens jouw studies.
  • Het algemene doel is dat je psychologisch goed functioneert en bijgevolg kan studeren en je diploma kan behalen.
  • Wij bieden individueel of in groep hulp bij: faalangst, uitstelgedrag, traumaverwerking, concentratieproblemen, paniek/angsten, AD(H)D, assertiviteit, relationele problemen, rouw, depressie, stress,….

 Verloop

  • Wij worden gecontacteerd door de medewerkers van de hoge school,  wanneer jij je aanmeldt voor hulp.
  • De interne werkwijze, financiële tussenkomst, duur van de hulpverlening en samenwerking met de psycholoog of psychiater van PsyPunt wordt door de medewerker van  de hogeschool eerst besproken met jou.
  • In het algemeen kunnen studenten van hoge school of universiteit ook steeds zelf contact opnemen met Psypunt bij vragen.