Begeleiding bij ADHD

Voor kinderen en volwassenen

Als kind raak je misschien makkelijk gefrustreerd, anderen zien jou niet voor wie je bent. Enkel de ADHD… Als volwassene heb je al zoveel negatieve ervaringen gehad in het verleden, vooral met zaken die niet lukken…

Wanneer er bij jou sprake is van ADHD, diagnose mee gesteld door een kinder- en jeugdpsychiater/volwassen psychiater/arts/specialist, dan moet je hiermee om in je dagelijkse leven. Een kortdurend begeleidingstraject, afgestemd op je leeftijd en jouw omgeving waarin je leeft, kan helpend zijn. De kortdurende begeleiding bij ADHD richt zich deels op praktische onderwerpen zoals gebruik maken van een agenda, plannen, prioriteiten stellen, omgaan met uitstelgedrag en keuzes maken in school/opleiding en werk.  We zoeken naar een soort van structuur die bij jou past en die jou helpt. Daarnaast hebben we aandacht voor zaken zoals: het leren omgaan met en het accepteren van de diagnose ADHD en eventuele faalervaringen in het verleden. Ook kijken we naar je meest sterke kanten en hoe je die zo goed mogelijk kunt benutten.

Bepaalde negatieve gedachten hebben vaak een invloed op hoe je je voelt en je gedraagt. Het doel kan dan zijn: het leren herkennen en veranderen van deze negatieve denkpatronen.

Bij welke vragen?

Bij vragen rond:

– het verminderen van je impulsief gedrag, negatief denken, je negatief zelfbeeld en/of woedebuien, angst- en depressieve klachten,….

– je helpen om je dagstructuur en dag- en nachtritme te verbeteren

– je helpen bij je medicatiegebruik en medicatietrouw

– je helpen een evenwicht zoeken in je sociale contacten, school of werk en vrijetijdsbesteding

– je helpen  om negatieve denkpatronen (perfectionisme, veeleisend, faalangstig) en ongewenst gedrag (vermijden, uitstellen, boos worden, niet assertief durven zijn) aan te pakken.