Wat is een neuropsychologisch onderzoek?

Voor kinderen, jongeren, volwassenen

Een neuropsychologisch onderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarin we leer-en ontwikkelingsmoeilijkheden (op school, op je werk,…) in beeld brengen. Dit kan zowel voor kinderen, jongeren als voor volwassenen aangevraagd worden. Hierna spreken we steeds over ‘jou of je’. We werken samen met andere vertrouwenspersonen waar nodig. Vaak werken we ook samen met je arts/specialist.

Aan de hand van gesprekken, observaties, opdrachten & taken,  psychologische testen en vragenlijsten,… verkrijgen we een beeld van jouw denkfuncties, jouw vaardigheden en je beleving hiervan. We kijken naar je taal, hoe je problemen oplost, naar je waarneming, je geheugencapaciteit, hoe snel je informatie verwerkt, je werkhouding, je taakspanning, je ruimtelijk visueel inzicht, je analytisch inzicht, je planningsfuncties-en strategieën,…  Zo kunnen we een profiel opstellen.

Een neuropsychologisch onderzoek helpt je vervolgens om je gedrag beter te begrijpen en de juiste aanpak te vinden. Zodat je zelf weer een gevoel van controle krijgt over je functioneren. De resultaten van het onderzoek brengen we steeds in verband met jouw leeftijd/ontwikkelingsfase en  je ruimere context (school of werksituatie).

Bij welke vragen?

Een belevingsonderzoek kan aangewezen zijn als je je zorgen maakt over volgende zaken:

– Aandacht -en concentratieproblemen

– Leermoeilijkheden

– Ontwikkelingsproblemen

– Kiezen van de juiste studierichting

– Plannings-en organisatorische vaardigheden

– Impulscontrole, impulsief gedrag

– Automatiseren van handelingen

– Korte termijn of lange termijn geheugen

– Ruimtelijk inzicht

– Constructieve vaardigheden

Duur van het onderzoek?

Indien uit het kennismakingsgesprek blijkt dat dit soort onderzoek aangewezen is, adviseren we een neuropsychologisch onderzoek. Afhankelijk van je vraag kan de duur van het onderzoek variëren tussen 2 à 4 sessies. Neuropsychologisch onderzoek kan op zichzelf bestaan, er volgt niet noodzakelijk altijd verdere begeleiding of therapie.

Adviesgesprek na het onderzoek

Tijdens de nabespreking van de resultaten staan we stil bij jouw verkregen profiel van denkfuncties, vaardigheden en je beleving ervan. We kijken wat je hiermee kunt naar je dagdagelijks functioneren thuis, op school of op het werk. Samen met je voorgeschiedenis, je huidige ontwikkeling en jouw ruimere context worden adviezen geformuleerd. Zo kan je een aantal zaken aanpassen in je manier van leven. Mogelijks kan je verder na het adviesgesprek. Afhankelijk van hoe lang de problemen er al zijn, de hoeveelheid aan problemen, je sterktes en kwetsbaarheden en die van je omgeving kan aansluitend ook een kortdurende begeleiding, therapie of medicamenteuze ondersteuning/opvolging voorgesteld worden. Of indien uit de bevindingen blijkt dat er nog meer hulp nodig is, verzorgen we met jouw toestemming een externe doorverwijzing naar gespecialiseerde centra.

Bij wie?

Lien helpt je graag verder.