Voor Gezinnen

Zijn er problemen in je gezin met één van de kinderen en weten jullie niet hoe hier mee om te gaan? Heb je het gevoel dat je relatie met je zoon of dochter of met je partner niet goed zit? Iedereen in het gezin merkt het, maar je weet niet wat je eraan kan doen? Begrijpen jullie elkaar soms niet? Hebben jullie het gevoel uit elkaar te groeien of elkaar net niet los te kunnen laten? Zijn er ingrijpende gebeurtenissen geweest waar jullie niet kunnen over praten, ieder op zijn eiland?

Systemische therapie is beter gekend als gezins-of relatietherapie of contextuele therapie. Het is een psychotherapeutisch kader van waaruit een therapeut kan werken. Het gaat over de behandeling van het gezin (of het koppel). Een systeem waarin je als persoon functioneert.

Bij welke zorgen of vragen?

Voorbeelden van gezinsvragen zijn: ontwikkelings-of gedragsproblemen bij jonge kinderen, opstandig gedrag bij oudere kinderen, weglopen, zorgen bij pleegzorg en adoptie, bij scheiding,…

Verloop van de therapie?

Als je gezin ontwricht dreigt te raken door onderlinge spanningen of moeilijkheden kan gezins-en relatietherapie aangewezen zijn. Jullie worden samen uitgenodigd (verschillende gezinsleden) en samen met de therapeut zoeken jullie naar mogelijke oplossingen. Tijdens de behandeling kunnen jullie zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed dit heeft op de anderen. Denk aan een ketting met verschillende schakels die in elkaar haken. Als ouder maakte je soms dingen mee in jouw eigen jeugd, die van invloed kunnen zijn op je huidige relatie met je kinderen. Jullie bepalen samen met de therapeut hoe vaak en hoe lang jullie op gesprek komen.