Wat is Systemisch/contextuele therapie?

Systemische therapie is beter gekend als gezins-of relatietherapie of contextuele therapie. Het is een psychotherapeutisch kader van waaruit een therapeut kan werken. Het gaat over de behandeling van het gezin (of het koppel). Een systeem waarin je als persoon functioneert. Men gaat ervan uit dat een mens nooit op zich alleen bestaat, maar steeds verbonden is met zijn of haar ruimere context (ouders, broers en zussen, huidig gezin, kinderen, grootouders, kleinkinderen, vrienden, collega’s…). Er gaat veel aandacht naar de invloed van de vorige generaties (grootouders, ouders ) op jou en jouw manier van leven, op je kinderen, kleinkinderen… Je therapeut houdt dit familiale netwerk (grootouder, ouder, kind…) voortdurend in het oog tijdens de gesprekken( ook al zijn die personen niet aanwezig in de therapieruimte). Mensen uit je context kunnen mee uitgenodigd worden, maar je kan ook alleen komen.

Bij welke vragen?

Vragen in verband met je context waarin je leeft: ontwikkelings – of gedragsproblemen bij jonge kinderen, opstandig gedrag bij oudere kinderen, weglopen, zorgen bij pleegzorg en adoptie, bij scheiding, rouw en verlieservaringen (partner, kind, maar ook andere verlieservaringen zoals vb je job,…), communicatieproblemen met anderen, problemen die opduiken in een nieuw samengesteld gezin, opvoedingsvragen,..

Verloop?

Mogelijks kom je alleen op het kennismakingsgesprek, dit hangt af van je zorg en wat je vertelt aan de telefoon of in je mailtje. Jij, jullie worden uitgenodigd (eventueel al verschillende gezinsleden) en samen met de therapeut zoeken jullie naar mogelijke oplossingen. Na elke sessie bespreken we wie de volgende keer op gesprek komt (dit kan enkel het kind zijn, maar ook enkel vader of moeder of heel het gezin,..)Tijdens de behandeling kunnen jullie zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed dit heeft op de anderen. Denk aan een ketting met verschillende schakels die in elkaar haken. Als ouder maakte je soms dingen mee in jouw eigen jeugd, die van invloed kunnen zijn op je huidige relatie met je kinderen. Jullie bepalen samen met de therapeut hoe vaak en hoe lang jullie op gesprek komen. Meestal komt het voltallige gezin 1 keer per maand op gesprek. Tussentijds kunnen er individuele gesprekken plaatsvinden. Jullie bepalen samen met de therapeut wanneer jullie de hulp wensen te beëindigen.