Wat is een psychoanalytische (groeps)therapie?

Psychoanalytische therapie is een vorm van psychotherapeutisch psychodynamisch denkkader van waaruit de therapeut werkt. Het idee van verdringing van emotionele problemen staat centraal. Naast de mogelijkheid om individueel in analyse te gaan, bieden wij in onze praktijk een psychoanalytische groepstherapie aan. De groepstherapie is bedoeld voor volwassenen tussen 21 en 77jaar oud. De informatie hieronder gaat over de groepstherapie, maar is vergelijkbaar met wat er in een individuele psychoanalyse gebeurt.

Bij welke vragen? Wanneer niet? 

Merk je dat je problemen hebt op één van volgende terreinen: vage lichamelijke klachten zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaken, angst- en/of stemmingsproblemen, algemene somberheid, relationele problemen bijvoorbeeld ook moeilijkheden om vriendschapsrelaties te onderhouden, rouwverwerking, burn out, dwanghandelingen en dwanggedachten.

Je voelt je niet goed, maar je kan niet meteen thuisbrengen waarmee dit te maken heeft. Sta je open voor deze manier van werken, dan is een psychoanalytische groepstherapie misschien iets voor jou.

Een psychoanalytische groepstherapie tracht tevens tegemoet te komen aan de groeiende vraag in de gezondheidszorg betreffende nazorg na een residentiële opname en het preventief werken om een (nieuwe) opname te kunnen voorkomen.

Indien je jonger of ouder bent dan de aangegeven leeftijd of indien je te kampen hebt met urgente psychiatrische problemen, is het niet aangewezen deze groep te volgen.

Verloop van de therapie?

Naast het verlichten van je zorgen, is het doel: het beter opgewassen zijn tegen frustraties die je doorheen je leven kan ervaren. Je bekomt diepgaande inzichten, je kan jezelf beter begrijpen en zaken beter verwoorden in je contact met anderen. Hierdoor kan je meer bewuste levenskeuzes maken, onder meer op vlak van relaties en werk. Vaak merk je een verandering op in jouw omgang met je eigen innerlijke wereld alsook in jouw sociale leven.

Aan de hand van het vrijuit spreken in groep en het contact met de andere groepsleden, ga je op ontdekking in jezelf. Je leert jezelf geleidelijk aan beter kennen en begrijpen. In de groepstherapie ga je samen op weg. Elkeen ontvouwt hierin zijn eigen verhaal. Het verhaal van de andere groepsleden kan hierbij een leidraad vormen. Tijdens het vrijuit spreken wordt je geconfronteerd met gelijkenissen met de andere groepsleden, maar ook met verschilpunten. Hierdoor verwerf je meer inzicht in jouw eigen verhaal, alsook in de manier waarop jij je gedraagt ten opzichte van andere mensen. Het is een confrontatie met jezelf. Doorheen deze verhalen en contacten zullen verschillende elementen opduiken die een rol spelen in jouw psychisch lijden, waarvoor jij hulp zoekt. Zowel de therapeut als de groepsleden kunnen hierbij optreden als een spiegel, zo wijzen ze jou op bijvoorbeeld zich herhalende gebeurtenissen, uitspraken. Door bij deze zaken (je eigen verhaal, observaties van anderen) stil te staan kan je de diepere betekenis van jouw problemen achterhalen.

Aan de groepsleden wordt ontraden om buiten de therapie contacten met elkaar te hebben. Doordat je enkel in de therapie contact hebt met elkaar, verkrijg je de vrijheid en veiligheid om over pijnlijke, soms angstwekkende of beschamende gedachten en/of gevoelens te spreken. Daar waar je deze anders op allerlei manieren uit de weg zou gaan. Vaak zijn het namelijk deze gedachten, gevoelens of neigingen die in je hoofd dwalen en die je tracht te onderdrukken, te ontkennen of af te reageren in problematisch gedrag. Zo kan iemand bijvoorbeeld drinken om niet geconfronteerd te worden met bepaalde pijnlijke gevoelens, zoals eenzaamheid.

Doorheen het contact met elkaar in de therapie kunnen er bepaalde banden ontstaan. Zo kunnen verschillende groepsleden verschillende gevoelens of neigingen oproepen (net zoals je gezinsleden, of collega’s op het werk). Ook hier wordt dan in groep bij stilgestaan en open besproken. Het openlijk en vrijuit bespreken van wat je voelt en denkt, bevordert ook het vrije spreken van de ander. De bedoeling is om hierbij stil te staan: wat zorgt ervoor dat jij je zo voelt bij die persoon uit de groep. Het in verband kunnen brengen van zowel positieve als negatieve herinneringen met huidige gedragingen tijdens de therapie vormen een belangrijk onderdeel om tot een doorleefd inzicht te komen in zich herhalende patronen. Een groepstherapie zal voor nieuwe en positieve ervaringen zorgen.

Je kan zelf contact opnemen of een doorverwijzing kan via een arts verlopen. Indien de doorverwijzing gebeurt via een arts hebben we bij voorkeur een doorverwijsbrief met relevante informatie voor je begeleidende psycholoog. Vervolgens worden een paar gesprekken gepland waarin jouw motivatie, je verwachtingen, jouw probleem en je huidig functioneren wordt besproken en in kaart gebracht. Indien het niet aangewezen is om deel te nemen, wordt dit evenzeer gecommuniceerd.

Daarna kan je starten in de groep, met minimum 6 en maximum 8 deelnemers.  Het is een continue groep, het aantal groepssessies die je volgt, hangt af van jouw eigen behoefte. Een groepssessie duurt anderhalf uur en gaat wekelijks door op zaterdagvoormiddag.

Naast het groepsaanbod wordt er in overleg ook een individueel contact voorzien op geregelde tijdstippen. Wat voor jou naar boven komt, waar je het over wilt hebben in de groep enzovoort. Indien het aanbod niet passend is of je hebt een andere vorm van hulp nodig, kan in overleg ook doorverwezen worden naar artsen of andere gespecialiseerde centra/hulpverleners.

Bij wie?

Michael helpt je graag verder.

Ook andere collega’s zijn psychoanalytisch geschoold.