Wat is Oplossingsgerichte kortdurende Therapie?

Oplossingsgerichte kortdurende therapie is een psychotherapeutisch kader van waaruit de therapeut werkt. Oplossingsgerichte kortdurende therapie vertrekt van wat jij als ideale oplossing ziet. Belangrijk is hier, dat je een duidelijk en positief doel voor ogen hebt en dat je gemotiveerd bent om er zelf iets aan te doen. Al jouw competenties, hulpbronnen, reeds behaalde successen, worden mee in kaart gebracht. Dit alles versterkt jouw hoop dat deze therapie zal werken en je je doel bereikt. Het is de bedoeling jou in een beperkt aantal consultaties te helpen en de oplossing te analyseren (in plaats van het probleem).

Bij welke vragen?

Oplossingsgerichte therapie kan helpend zijn bij tal van psychosociale en relationele vragen rond: relatieconflicten, seksuele problemen, vermoeidheid, somberheid, stress, tekenen van burnout,  assertiviteit, zelfvertrouwen.

Verloop van de therapie?

Soms wordt je geconfronteerd met beperkingen die de realiteit met zich meebrengt of met het verleden dat niet meer te veranderen valt. Dit alles kunnen accepteren en integreren met je mogelijkheden en je competenties die er wel zijn, laat je toe een kwaliteitsvoller leven in het hier en nu verder uit te bouwen. Verder leer je nieuwe gewoontes aan die je kan inzetten in situaties die vroeger voor jou problematisch waren. Op die manier kan je in alle vrijheid je leven terug verder vorm geven, zonder gestoord te worden door problemen en/of vervelende  symptomen of gedrag. Je therapeut maakt dit makkelijker door  oplossingsgerichte vragen te stellen en gebruik te maken van creatieve technieken die nuttig zijn voor jou zodat je jezelf leert helpen. Je therapeut blijft hierbij natuurlijk jouw beleving volgen en je oprecht respecteren in alles wat je brengt.

Bij wie?

Eveline helpen je graag verder.