Kinder- en jongerenteam

Wij werken met 4 mensen in of voor het kinder- en jongeren team:

  • 1 kinder en jeugdpsychiater
  • 2 psychologen
  • 1 pedagoog
  • in huis is er een apart ingerichte speltherapie kamer