Voor baby’s

Huilt je baby vaak? Is er sprake van reflux? Slaap- of eetproblemen? Hebben jullie iets meegemaakt tijdens de zwangerschap, geboorte? Een overlijden, ontslag, verhuis, spanning omwille van eerdere miskramen, ongewenste zwangerschap, ziekte, echtscheiding,…kan bij de moeder (en vader) effect hebben op de ouder- baby relatie. Ook vroeggeboorte, problemen bij de geboorte, couveuse,… kan het contact tussen moeder (en vader) en kind verstoren, spanning veroorzaken,… Je baby is echt geen onbeschreven blad. Je baby is heel gevoelig voor alles wat er in zijn omgeving aan het gebeuren is. Je baby begrijpt heel vroeg, al heel veel. Niet alleen ontwikkelen de zintuigen van je baby zich reeds voor de geboorte, ook vormen van leren en geheugen zijn al prenataal aanwezig. Reeds van voor de geboorte heeft je baby zijn eigen beleving en is je baby met jou (mama) verbonden.  Voor de verdere ontwikkeling van je baby is het noodzakelijk dat jullie (papa en mama en baby) goed op elkaar afgestemd raken, elkaar goed leren kennen. Zo kan je baby bij jou/bij jullie ook leren stress en spanningen ontladen. Natuurlijk moeten aanwijsbare medische oorzaken eerst worden uitgesloten, maar bepaalde signalen kunnen verwijzen naar emotionele moeilijkheden bij je baby. Babytherapie kan dan een veilige ruimte bieden voor de verwerking van deze ervaringen en het contact tussen jullie versterken.

Bij welke vragen?

Een baby-oudertherapie kan aangewezen zijn wanneer je je zorgen maakt over het emotioneel welbevinden van je baby. Mogelijke signalen hiervan kunnen zijn:

  • moeilijk eten
  • veel huilen
  • heel veel of heel weinig slapen
  • ontwikkelingsvertraging
  • overstrekken
  • geen oogcontact maken
  • reflux
  • afwezig zijn, passief
  • controlepatronen als veel willen zuigen, vaak willen drinken
  • veel en onrustig bewegen

Verloop?

Na telefonisch contact of mailcontact, wordt een kennismakingsgesprek gepland. In aanwezigheid van je baby worden de moeilijkheden en de ontwikkelingsvoorgeschiedenis in kaart gebracht (omstandigheden en verloop zwangerschap, gebeurtenissen tijdens de eerste levensweken/maanden).  Samen wordt het verdere verloop besproken. Meestal worden er drie sessies ingepland om concreet samen na te denken en te zoeken naar oplossingen voor de problemen die zich stellen. Er wordt niet ‘over’ je baby gesproken, maar ‘met’ je baby.

Bij wie?

Collega’s van het kinder- en jongerenteam helpen je graag verder.