TEVREDENHEID DIENSTVERLENING

 

Graag kennen wij uw mening over onze dienstverlening. Binnen dit kader leggen wij u volgend vragenformulier voor. We willen met uw mening rekening houden bij de verdere professionalisering van onze hulpverlening. Zet een kruisje, tussen zeer slecht-zeer goed.

Alvast dank voor uw medewerking!

Geboortedatum:

Datum invullen:

1. Wat vond u van de organisatie van het aanbod/de gesprekken via het secretariaat/via de medewerker (telefonisch contact, mailcontact, gemaakte afspraken, tijdstip, info over therapie, prijzen en bereikbaarheid,….)

 

                   

Zeer slecht                                                                                                                                                                                                                      Zeer goed

 

Bijkomende opmerkingen:

 

2. Wat vond u van de inhoud van de gesprekken (thema’s die aan bod kwamen, nuttig?, overzichtelijk?)

 

                   

Zeer slecht                                                                                                                                                                                                                    zeer goed

 

Bijkomende opmerkingen:

 

3. Wat vond u van de eventueel aangeboden methodieken/oefeningen/psycho-educatie en informatie? Hielp het u om de zaken meer in kaart te brengen?

 

                   

Zeer slecht                                                                                                                                                                                                                       zeer goed

 

Bijkomende opmerkingen:

4. Wat vond u van de verhouding tussen het voeren van gesprekken, aangeboden methodieken of informatie?

 

                   

Zeer slecht                                                                                                                                                                                                                       zeer goed

 

Bijkomende opmerkingen:

5. Wat vond u van de duur van de dienstverlening?

 

                   

Te kort/te lang                                                                                                                                                                                                                     ideaal

 

Bijkomende opmerkingen:

 

6. Wat vond u van de psycholoog/psychiater? Had deze voldoende vakkennis?

 

                   

Helemaal niet                                                                                                                                  Perfect

Suggesties:

  1. Had      deze voldoende oog voor uw vragen/problemen of opmerkingen?      Persoongerichte aanpak?

 

                   

Helemaal niet                                                                                                                                                                                                          Perfect

 

Suggesties:

7. Wat vond u van de ruimte waarin de gesprekken plaatsvonden? (privacy, binnenkomende telefoons, netheid, drankje, geluid, verwarming,…)?

 

                   

Zeer slecht                                                                                                                                                                                                               zeer goed

 

Suggesties:

 

8. Wat vond u globaal van onze aangeboden dienstverlening?

 

                   

Zeer slecht                                                                                                                                                                                                                zeer goed

Suggesties: