Cijfers

– totaal aantal aanmeldingen op jaarbasis bij de psychologen: van 20tal in 2003 naar 320 in 2013

waarvan momenteel eenzelfde aantal aanmeldingen voor het volwassenen team als voor het kinder- en jongeren team, waaronder ook een grote groep studenten (naargelang de leeftijd (jong)volwassene of jongere).

tijdens de maanden maart, juni en oktober krijgen we de meeste aanmeldingen

meest voorkomende problematieken die aangemeld worden: depressie, negatief zelfbeeld/onzekerheid, angst, stress, leerproblemen, gedragsproblemen, relatie-en gezinsproblemen, faalangst, uitstelgedrag, verlieservaringen en eetstoornissen